Kuidas oma aega efektiivselt kasutada?
Distantsilt töö tegemine on paljudele uus olukord, mis eeldab paremat enese– ja ajajuhtimist.

Kaugtööd tehes võib tunduda nagu keegi varastaks iga päev sinu päevast paar tundi, just need kõige vajalikumad tunnid pere ja enda jaoks. Selleks, et päev kestaks taas 24 tundi ning nendest jääks arvestatav osa ka iseendale ning aeg ei kaoks nagu nõel heinakuhja, ootame sind Ajajuhtimise koolitusele!

Koolitusel saad teada mitmest uuest ja produktiivsest aja- ning projektijuhtimise tööriistast nagu Monday, Asana ja Wrike ning mille poolest nad üksteisest erinevad ja kuidas valida just enda ettevõtte vajadusi arvestades õige tööriist. Slack, Evernote ja Toggl aja ja projektide juhtimiseks ning kommunikatsiooni korraldamiseks töötajate vahel. Miks just need tööriistad on olulised abimehed hoidmaks kokku sinu väärtuslikku aega.

Koolitusel õpime neid tööriistu tundma ja läbi praktika kasutama, et Sinul ja Su kolleegidel sujuks töö ladusamalt:

 • iseenda tegevuste planeerimine, täideviimine ja aja mõõtmine;
 • meeskonnatöö ja tegevuste planeerimine, täideviimine ja ressursside mõõtmine;
 • tööülesannete jagamine, delegeerimine ning koosolekute korraldamine;
 • infovahetuse korraldamine ja info haldamine;
 • info dokumenteerimine ja salvestamine ühes keskkonnas.

Koolitusel saad teada:   

 • kuidas sinu ajakasutuse ja produktiivsus tõuseb, lisades või asendades e-mailidele, telefonile, märkmikule vms. võttes kasutusele kaugtöö tööriistad
 • kuidas uued tööriistad aitavad tööd efektiivsemalt korraldada?
 • kuidas aitavad uued tööriistad hoida juhil ja meeskonnal fookuse paigas?
 • mille poolest on uued tööriistad paremad kui e-mail, skype, telefon, märkmik vms?
 • kuidas uued tööriistasid omavahel integreerida?
 • kuidas tööriistad töötavad erinevates seadmetes?
 • sul on kõikidest oma projektidest lihtne ülevaade
 • sul on ülevaade projektide ajakulust
 • kuidas erinevate rakenduste vahel õige valik teha?
 • kuidas töötajad muudatustega kaasa viia ja rakendusi kasutama õpetada
 • Milline tööriist sobib kasutamiseks nii isiklike kui äriasjade tarbeks
 • Lisaks saad teada kuidas selliste vahenditega aega kokku hoida nagu Pocket, Feeder
 • milline rakendus annab parima ressursihaldus lahenduse ülemaailmsetele projekti rühmadele võimaluse optimeerida projektide ajastamist, tasakaalustada töökoormust ja suurendada tootlikkust.
 • milline digitaalne tööruum võimaldab Teie organisatsiooni inimestel koondada kokku tööalase kommunikatsiooni ühele platvormile?

Koolituse läbinuna hoomad ja mõistad sa oluliselt rohkem projekti- ja ajajuhtumise tööriistade erinevustest ja vajalikkusest oma töös. Peale koolitust oskad sa koolitusel käsitletud tööriistade funktsionaalsusest võtta välja maksimumi. Kõik need tööriistad on loodud selleks, et sa oleksid produktiivsem, kuid nende kasutegurit on vaid siis näha, kui rakendust kasutada eesmärgipäraselt.

Koolitusel saad kõik programmid ise praktikas läbi proovida ja juba koolituse päeva lõpuks on sul selge arusaam, milline rakendus vastab sinu vajadustele ja ootustele. Läbi praktika on tõenäosus oluliselt suurem, et edaspidi sa organiseerid oma töövood kiiresti ümber ja oled kaasaegses inforuumis.

Projektijuhtimise tööriistu on saadaval sadu erinevaid – oma põhiolemuselt ja ülesehituselt on paljud hästi sarnased, kuid just need pisikesed erinevused igaühe juures on need, mis saavad määravaks rakenduse valikul. Selleks, et sa ei peaks oma aega kulutama kümnete rakenduste testimisele ja katsetamisele, tule ja saa 6h jooksul aja- ja projektijuhtimise tööriistadest ülevaade ning täna sinu koolitusse investeeritud aeg saab peagi tasutud mitmekordselt.

Koolitaja Jane Salu on väga palju erinevaid rakendusi kasutanud ja oskab sulle anda häid nõuandeid ning jagab lahkelt sulle oma kogemusi, millised on põhilised vead mida nende rakenduste kasutusele võttes valesti tehakse.

Tööta mõttestatult ja efektiivselt! Tule koolitusele ja saad digimaailmas sammuke targemaks.

Turundustreff.ee tiim

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru