Skip to main content

Andmekaitseauditi koolitus

Miks ja kuidas teha andmekaitse audit?

20.02.2024 kell 10:00-15:30, Ajakirjandusmaja IV korrus, Pärnu mnt. 67A

Andmekaitseauditi tegemise eesmärk on saada põhjalik ülevaade sellest, kui hästi on organisatsioonis toimuv isikuandmete töötlemine kooskõlas GDPRi ja teiste andmekaitsealaste õigusaktidega. 

Paljude organisatsioonide jaoks, kus ei ole varem andmekaitsega väga põhjalikult tegeletud, on andmekaitseaudit sageli esimene samm andmekaitsealaste protsesside ülesehitamiseks. Andmekaitseauditi käigus tehtud järeldused on oluliseks allikaks andmekaitsespetsialistile (DPO), kes saab selle põhjal edasisi tegevusi kavandada. Selleks, et andmekaitseauditist oleks organisatsiooni jaoks võimalikult palju kasu, on oluline osata seda planeerida ja läbi viia. 

Andmekaitseauditi koolituse eesmärk on anda osalejatele põhjalikud teadmised andmekaitseauditi sisust, anda olulisi näpunäiteid ja soovitusi, mis aitavad andmekaitseauditit planeerida, võttes arvesse enda organisatsiooni spetsiifikat. Koolitusel harjutatakse andmekaitseauditi tegemist praktiliste ülesannete abil. 

Täpsemalt tulevad koolitusel käsitlemisele järgmised alateemad:

 • ülevaade auditeerimiskohustusest, sh mida räägivad auditi tegemise kohta GDPR ning Euroopa Andmekaitsenõukogu juhised;
 • andmekaitseauditi ning andmekaitsealase mõjuhinnangu (GDPR art 35) erinevus koos praktiliste näidetega, kuidas võivad need omavahel seotud olla;
 • Kes peaks tegema andmekaitseauditi? Mida meeskonna kokkupanemisel silmas pidada? DPO roll andmekaitseauditi läbiviimisel;
 • andmekaitseauditi etapid, kuidas igat etappi läbi viia;
 • mida peab analüüsima andmekaitseauditi raames?
 • kuidas kaasata teisi organisatsiooniliikmeid andmekaitseauditite tegemisse;
 • millised on sagedasemad puudujäägid, mida andmekaitseauditite käigus tavaliselt avastatakse ning kuidas nendega edasi tegeleda?
 • kuidas minna edasi pärast andmekaitseauditi tegemist? Kuidas kavandada järgmisi samme, et andmekaitseaudit ei jääks vaid ühekordseks tegevuseks, vaid oleks aluseks andmekaitsealaste siseprotsesside rakendamisele?
 • milliseid IT lahendusi peaks andmekaitseauditi tegemiseks teadma ning kuidas saavad IT lahendused toetada DPOd/organisatsiooni juhtkonda andmekaitseauditi tegemisel?

Koolituse viib läbi Tea Kookmaa, NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat, kes on laialdaste kogemustega andmekaitse ja IT õiguse spetsialist ja tunnustatud lektor. Teal on CIPP/E sertifikaat tal on enam kui 5 aasta pikkune kogemus nii era- kui ka avaliku sektori nõustamisel andmekaitseauditite tegemisel. 

Ootame osalema

Tea Kookmaa

NJORD Advokaadibüroo

Urmas Kõiv

Areng.ee ja Turundustreff.ee asutaja ja juht

KOOLITAJA

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa on advokaat Njord Advokaadibüroos, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused.

Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises.
Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning aidanud ettevõtteid erinevate andmekaitsealaste probleemide lahendamisel. Sealjuures on Tea nõustanud mitmeid uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisega tegelevaid ettevõtteid keerulistes andmekaitseküsimustes.
Lisaks andmekaitseauditite läbiviimisele on Teal muuhulgas kogemusi ka andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja õigustatud huvi analüüside teostamisega.

Tea Kookmaa on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel.

Tea Kookmaa on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP).

Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

HINNAKIRI

Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta ühest ettevõttest):

Koolitusele registreerumine kuni 01.02.2024
4 ja enam osalejat 139 EUR
2-3 osalejat 169 EUR
1 osaleja 199 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 02.02.2024 – 13.02.2024

4 ja enam osalejat 169 EUR
2-3 osalejat 199 EUR
1 osaleja 249 EUR

Hind ühe osaleja kohta ja hindadele lisandub käibemaks

Osavõtutasu sisaldab: Koolitusel osalemist, koolitaja materjalide väljaprinte, lõunasööki ja kohvipausi.

Eelregistreerimise tähtaeg: 13. veebruar 2024

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil info@turundustreff.ee

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 13. veebruari 2024, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

NB! Turundustreff.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

PROGRAMM

10.00 –12.15     KOOLITUSE I OSA

MOODUL 1 Projektijuhtimise erinevad metoodikad

 • Millal kasutada koskmeetodit ja millal agiilseid projektijuhtimise metoodikaid
 • Scrum, Kanban ja teiste meetodite tutvustus
 • Mõju juhtimise tööriistad

MOODUL 2 Projektide täpne eesmärgistamine

 • 5 juure tehnika
 • SMART eesmärgid
 • OKR eesmärgid
 • Projekti eesmärkide sidumine organisatsiooni eesmärkidega.
 • Hea lähteülesande loomine projekti edu tagamiseks

12.15-12:45       Lõunapaus

12:45 – 14:15    KOOLITUSE II OSA

MOODUL 3 Projekti tegevuste planeerimine

 • Gantt Chart
 • WBS
 • Kanban
 • Scrum

MOODUL 4 Projekti eelarvestamine ja riskianalüüs

 • Projekti eelarve koostamise erinevaid viise
 • Kulude jälgimine ja juhtimine
 • Projekti riskianalüüs ja riskijuhtimise strateegiad

MOODUL 5 Projektitiimi loomine ja juhtimine

 • Tiimi loomine ja juhtimine läbi selle erinevate arenguetappide
 • Rollid ja vastutused. RACI
 • Isemotiveeruva tiimi loomine

14:15 – 14:30    Kohvipaus

14:30 – 16:00    KOOLITUSE III OSA

MOODUL 6 Koosolekud ja ajurünnakud

 • Koosolekute erinevad tüübid ja nende efektiivne juhtimine
 • Ajurünnakute erinevad liigid
 • Ajurünnakute tulemuslik läbiviimine

MOODUL 7 Konfliktide ennetamine ja juhtimine

 • Tiimi juhtimine isikutüüpidest lähtuvalt – DISC
 • Konfliktide tüübid ja lahendamise strateegiad
 • Miks vahest meeskond ei toimi

MOODUL 8 Ajaplaneerimine

 • Isikliku ajaplaneerimise võtted
 • Läbipõlemine ja kuidas seda vältida

MOODUL 9 Kokkuvõte põhilistest õpikohtadest

16.00 KOOLITUSE LÕPP