Eestis 25.mail 2018 rakenduv uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele, kes koguvad, töötlevad ja haldavad isikuandmeid muuhulgas ka kliendisuhtluses ja turundustegevustes.

Selleks, et ettevõtted/asutused saaksid oma andmebaasid ja protsessid viia vastavusse uue määrusega, korraldame aktuaalse seminari „Kuidas isikuandmetega seotud tegevused viia kooskõlla uue määruse nõuetega?“.

Seminaril anname osalejatele ajakohaisema infopaketi isikuandmete kaitse uue määruse nõuetest ja probleemkohtadest seoses klientide isikuandmete kogumise, salvestamise, arhiveerimise, analüüsimise, töötlemise, jagamisega kolmandatele osapooltele ja kustutamisega.

Seminari viimases osas teeb iga osaleja enda ettevõtte/asutuse vajadustest lähtuva konkreetse plaani, mis aitab viia tegevused kooskõlla uue määruse nõuetega.

Ootame olulisele seminarile 17.mai
TurundusTreff.ee meeskond

Eestis 25.mail 2018 rakenduv uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) toob endaga kaasa uued kohustused ettevõtetele, kes koguvad, töötlevad ja haldavad isikuandmeid muuhulgas ka kliendisuhtluses ja turundustegevustes.

Selleks, et ettevõtted/asutused saaksid oma andmebaasid ja protsessid viia vastavusse uue määrusega, korraldame aktuaalse seminari „Kuidas isikuandmetega seotud tegevused viia kooskõlla uue määruse nõuetega?“.

Seminaril anname osalejatele ajakohaisema infopaketi isikuandmete kaitse uue määruse nõuetest ja probleemkohtadest seoses klientide isikuandmete kogumise, salvestamise, arhiveerimise, analüüsimise, töötlemise, jagamisega kolmandatele osapooltele ja kustutamisega.

Seminari viimases osas teeb iga osaleja enda ettevõtte/asutuse vajadustest lähtuva konkreetse plaani, mis aitab viia tegevused kooskõlla uue määruse nõuetega.

Ootame olulisele seminarile 17.mai
TurundusTreff.ee meeskond

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru