Turundustreff.ee uus Instagrami koolitus annab praktilisi teadmisi Instagrami konto, profiili, feedi, tasuta ja tasulise reklaami seadistamiseks, atraktiivse sisu loomiseks ja Instagramis reklaamimise süsteemi loomiseks, tegevusplaani koostamiseks, samuti Instagrami statistika lugemiseks.

Lisaks annab koolitaja Matis Metsala teadmisi, mis tegevusi ja mis järjekorras on vajalik Instagramis teha, et tegevused oleksid tulemuslikud.

Koolituse eesmärk on anda teadmised Instagramis toodete, teenuste või isikute rekaamimisest koos praktiliste tegevuste ja näidetega.

Koolituse tulemusena teab osaleja:

 • Millised on sisulised ja tehnilised võimalused ning arengusuunad Instagramis reklaamimisel?
 • Mis on olulised tegevused Instagramis, mis head tulemust annavad?
 • Kuidas Instagramis luua täpsemaid sihtgruppe ja saada juurde jälgijaid?
 • Millised peaksid olema postitused, mis tõmbavad sihtrühmade tähelepanu ja suurendavad jälgijate arvu?
 • Kuidas hoida jälgijate püsivat ja jätkuvat tähelepanu?
 • Kuidas teha atraktiivset sisu ja enda lugusid jälgijateni viia?
 • Kuidas luua edukaid kampaaniaid ja kasvatada enda või toodete ja teenuste tuntust?
 • Kuidas Instagrami ja Facebooki kampaaniaid omavahel siduda?
 • Kuidas monitoorida, mõõta ja analüüsida orgaaniliste postituste ja makstud reklaamide tulemuslikkust?

Instagrami koolitusel käsitletavad teemad on järgmised:

INSTAGRAMI REKLAAMI STRATEEGIA LOOMINE JA EESMÄRKIDE PÜSTITAMINE, TEGEVUSTE PLANEERIMINE

 • Kuidas eesmärgistada Instagramis reklaamitegevused?
 • Kuidas vaadata Instagrami kui ühte osa sotsiaalmeedia kanalite ja tegevuste tervikust?
 • Kuidas integreerida Instagram ja Facebook kampaaniad ja postitused?
 • Kas ja kui palju võiksid Instagrami ja Facebooki postitused sarnaneda või erineda teineteisest?
 • Kuidas defineerida väärtus, mida just Instagramis oma sihtgrupile pakkuda?
 • Kuidas analüüsida konkurentide tegevusi Instagramis? Kuidas enda tegevusi positsioneerida?
 • Kuidas mõõta tegevuste tulemuslikkust Instagramis?

SIHTRÜHMA MÄÄRATLEMINE JA KAASAMINE

 • Milliste algandmete põhjal määratleda sihtgrupp ja kuidas nad Instagramis üles leida?
 • Kuidas saada juurde uusi jälgijaid?
 • Kuidas kasvatada sihtgrupi kaasatust?

KONTO SEADISTAMINE JA SELLE TEHNILINE NING SISULINE HALDAMINE

 • Kuidas luua ja seadistada konto Instagramis?
 • Kuidas enda Facebook ja Instagram kontod tehniliselt integreerida?
 • Kuidas seadistada Facebook pixel ja analüütika (asset groups)?
 • Millised on Stories ja Stories Highlights tegemise võimalused? Kuidas luua postitusi (stories) ja filtreid?
 • Mida pidada silmas nii sisuliselt kui tehniliselt piltide ja videote kasutamisel Instagramis?
 • Kuidas minna Instagramis otse eetrisse?
 • Kuidas alustada Instagramis tasulise reklaamiga?
 • Millised on head näited hästi hallatud kontodest Instagramis, samuti Facebooki ja Instagramis integreerimisest?

KUVAND JA IGAPÄEVASED TEGEVUSED INSTAGRAMIS

 • Milline kuvand endast luua, milline peaks olema konto visuaal?
 • Kuidas koostada Instagrami jaoks sisuturunduse plaan?
 • Millised tegevused aitavad suurendada Instagrami feedi (voogu)?
 • Kui palju ja milliseid #Hashtag´e kasutada?
 • Kuidas luua CTA-sid (Call to Action)?
 • Milliseid eeliseid annab sihtrühmade tähelepanu võitmiseks videote kasutamine?
 • Millised on lugude jutustamise kasulikud näited?
 • Kuidas viia läbi mänge Instagramis?
 • Kuidas teha Instagramis reklaame oma postitustele ja kampaaniatele?
 • Kuidas võimendada orgaanilisi postitusi?
 • Kuidas remarketingi võimalusi kasutada?
 • Kuidas kaasata Influencereid oma tegevustesse ja eesmärkide saavutamiseks?
 • Millised tegevused aitavad hoida sihtrühma attention span-i (tähelepanu kestvust)?

TEGEVUSTE MÕÕTMINE JA ANALÜÜTIKA

 • kuidas mõõta tegevuste efektiivsust, õnnestumisi või ebaõnnestumisi?
 • Kuidas vaadata ja analüüsida orgaaniliste postituste ja makstud reklaamide tulemuslikkust?
 • Millised on kõige olulisemad tegevuste monitoorimise mõõdikud Instagramis?
 • Milliseid Google Analytics ja Facebook mõõdikuid kasutada ning kuidas?

Koolitaja on Matis Metsala, Adform A/S Balti müügidirektor, koolitaja ja kogenud digiturunduse professionaal

Ootame osalema
Turundustreff.ee

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru