Koolituse käigus aitame seada eesmärke ja koostada digiturunduse tegevusplaani tegevusteks digiturunduse kanalites. Vaatame läbi kõik olulisemad valdkonnad ja näitame, kuidas internetiturundust efektiivsemalt korraldada ja paremaid tulemusi saavutada.

Valdkonnad, mida turundusplaani tegemisel käsitleme, on:

 • Veebilehega seotud tegevused
 • Makstud meediaga seotud tegevused
 • Sisuturundusega seotud tegevused
 • Sotsiaalmeediaga seotud tegevused
 • E-maili turundusega seotud tegevused
 • Tehnoloogiliste lahenduste kasutamine digiturunduses
 • Turundustegevuste mõõtmine ja mõõtmistulemuste analüüs
 • Turundustegevuste eelarvestamine

Eesmärkide seadmisel ja turundusplaani koostamisel käsitleme põhjalikumalt järgmisi teemasid:

 • Milliseid tegevusi teha, et täpsemalt saada teada klientide soove ja vajadusi ning kus nad internetikanalites paiknevad?
 • Millised digitaalse turunduse kanalid aitavad kiiremini müügitulemuseni jõuda ja millises mahus kanaleid kasutada?
 • Milliste tegevustega saada kliendid ostuprotsessis tehingu poole liikuma ja teenusepakkujaga kontakti võtma?
 • Millised tegevused aitavad suurendada veebilehe külastusi oluliste sihtgruppide seas?
 • Mida teha, et otsingumootorite kaudu rohkem külastusi saada ja need kontaktideks pöörata?
 • Kuidas ja kui palju on otstarbekas aktiveerida tarbijaid sotsiaalmeedias, et suurendada tehingute arvu?
 • Milliseid sotsiaalmeedia kanaleid ja millises proportsioonis on mõistlik kasutada?
 • Millised tegevused aitavad koguda kliendikontake ja mida teha klientidega, kes ei ole hetkel veel valmis Teie teenust tarbima?
 • Milliseid tegevusi ja kui palju teha Meiliturunduses?
 • Kuidas Remarketingi/Retargetingi süsteemselt kasutada?
 • Kuidas digitaalse turunduse tegevusi mõõta, milliseid mõõdikuid kasutada, mida mõõta ja kuidas mõõtmistulemusi analüüsida?
 • Kui suur peaks olema digitaalse turunduse aastaeelarve?
 • Milline peaks olema digiturunduse eelarve struktuur?

Meistriklassis aitab tunnustatud internetiturunduse asjatundja Priit Kallas seada Sinu organisatsiooni internetiturunduse tegevuste eesmärke ja annab juhtnöörid vastava tegevusplaani koostamiseks. 

Kui soovid eelnevalt mõne teema tõstatada, mis oleks Sinu jaoks koolitusel eriti tähtis, siis palun kirjuta meile info@turundustreff.ee Käsitleme seda Meistriklassis kindlasti.

Urmas Kõiv
TurundusTreff asutaja ja omanik
Turundustreff.ee

Koolituse käigus aitame seada eesmärke ja koostada digiturunduse tegevusplaani tegevusteks digiturunduse kanalites. Vaatame läbi kõik olulisemad valdkonnad ja näitame, kuidas internetiturundust efektiivsemalt korraldada ja paremaid tulemusi saavutada.

Valdkonnad, mida turundusplaani tegemisel käsitleme, on:

 • Veebilehega seotud tegevused
 • Makstud meediaga seotud tegevused
 • Sisuturundusega seotud tegevused
 • Sotsiaalmeediaga seotud tegevused
 • E-maili turundusega seotud tegevused
 • Tehnoloogiliste lahenduste kasutamine digiturunduses
 • Turundustegevuste mõõtmine ja mõõtmistulemuste analüüs
 • Turundustegevuste eelarvestamine

Eesmärkide seadmisel ja turundusplaani koostamisel käsitleme põhjalikumalt järgmisi teemasid:

 • Milliseid tegevusi teha, et täpsemalt saada teada klientide soove ja vajadusi ning kus nad internetikanalites paiknevad?
 • Millised digitaalse turunduse kanalid aitavad kiiremini müügitulemuseni jõuda ja millises mahus kanaleid kasutada?
 • Milliste tegevustega saada kliendid ostuprotsessis tehingu poole liikuma ja teenusepakkujaga kontakti võtma?
 • Millised tegevused aitavad suurendada veebilehe külastusi oluliste sihtgruppide seas?
 • Mida teha, et otsingumootorite kaudu rohkem külastusi saada ja need kontaktideks pöörata?
 • Kuidas ja kui palju on otstarbekas aktiveerida tarbijaid sotsiaalmeedias, et suurendada tehingute arvu?
 • Milliseid sotsiaalmeedia kanaleid ja millises proportsioonis on mõistlik kasutada?
 • Millised tegevused aitavad koguda kliendikontake ja mida teha klientidega, kes ei ole hetkel veel valmis Teie teenust tarbima?
 • Milliseid tegevusi ja kui palju teha Meiliturunduses?
 • Kuidas Remarketingi/Retargetingi süsteemselt kasutada?
 • Kuidas digitaalse turunduse tegevusi mõõta, milliseid mõõdikuid kasutada, mida mõõta ja kuidas mõõtmistulemusi analüüsida?
 • Kui suur peaks olema digitaalse turunduse aastaeelarve?
 • Milline peaks olema digiturunduse eelarve struktuur?

Meistriklassis aitab tunnustatud internetiturunduse asjatundja Priit Kallas seada Sinu organisatsiooni internetiturunduse tegevuste eesmärke ja annab juhtnöörid vastava tegevusplaani koostamiseks. 

Kui soovid eelnevalt mõne teema tõstatada, mis oleks Sinu jaoks koolitusel eriti tähtis, siis palun kirjuta meile info@turundustreff.ee Käsitleme seda Meistriklassis kindlasti.

Urmas Kõiv
TurundusTreff asutaja ja omanik
Turundustreff.ee

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru