Projektijuht on inimene, kes on vastutav projekti tulemusliku läbiviimise ja juhtimise eest. Projektijuht peab tagama, et projekt saab õigel ajal valmis ja vastab eelarvele. Samuti peab ta jälgima, et projekti eesmärgid oleks täidetud ja kontrollima enda tiimiliikmete tööülesannete täitmist. Projektijuhil on reeglina oma tiim, kes töötavad projektieesmärkide täitmise nimel.

Selleks, et kõigega hästi toime tulla, on vaja oskust tegevusi hästi planeerida, meeskonnale tööülesandeid delegeerida, projekti käigus kerkivatele probleemidele ning kõrvalekalletele reageerida, suhelda nii omaenda kui teiste struktuuriüksuste juhtidega jne.

Projektijuht ei pea olema põhjalike teadmistega oma ala asjatundja, vaid pigem on oluline oskus asjatundjaid projektitiimidesse kaasata ja neid tulemuslikult eesmärke täitma suunata.

Seepärast kutsume Projektijuhtimise baaskoolitusele, mille tulemusena osaleja teab:

  • Mis on projektijuhi peamised ülesanded ja roll?
  • Mis on projekt ja tunneb selle erinevaid liike ja oskab tuua näiteid
  • Kuidas koostada projekti lähteülesannet vastavalt SMART meetodile?
  • Kuidas kavandada ja juhtida projekte nii, et kõik sujuks ladusalt?
  • Kuidas koostada projekti tegevus- ja ajaplaani
  • Kuidas kasutada Gantt Chart meetodit?
  • Tiimi, aja ja ressursside juhtimise põhitõdesid
  • Mis on enamlevinud probleemid projektide juhtimisel ja kuidas neid vältida?
  • Kuidas teha projektile lihtsat riskianalüüsi ja riske maandada?
  • Kuidas ja mida peaks projektijuht tegema, et projektide juhtimisega tulemuslikult hakkama saada?

Koolituspäeva viib läbi tunnustatud projektijuhtimise praktik ja koolitaja Anneli Ohvril, kes on enam kui 20 aastase kogemusega oluliste projektide eestvedaja ning koolitaja.

NB! Turundustreff.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Meie koolitustega, mis on kajastatud Eesti Töötukassa veebilehel, saab tutvuda SIIN!

Ootame osalema

Areng.ee

Soovin antud koolitusel osaleda

Registreeru