Ettevõtted üle maailma, samuti Eestis seisavad silmitsi uute väljakutsetega noore töötajaskonna juhtimisel ja kaasamisel ning otsivad lahendusi muutustega toimetulekuks.

Uue põlvkonna, Z-Generatsiooni, ootused tööandjatele – isklik heaolu, individuaalsed tasusüsteemid, paindlikud töötegemise viisid, sotsiaalne vastutus – sunnivad organisatsioone pidevalt oma plaane korrigeerima ja ajaga kaasas käima.

Et anda infot ja ideid ning jagada saadud kogemusi, kuidas Z-Generatsiooni juhtida ja tööd uutmoodi korraldada, kutsume 08. mail konverentsile „Z-Generatsioon organisatsioonis“.

Konverentsi peateemad on:

 • Töötegemise trendid, väljakutsed ja muutused noore töötajaskonna juhtimisel, kaasamisel ning töö korraldamisel
 • Erinevate põlvkondade erinevused ja sarnasused töökeskkonnas, Z-Generatsiooni integreerimine organisatsiooni
 • Uutmoodi töökeskkond arvestades Z-Generatsiooni ootuseid ja väärtushinnanguid
 • Töölepingute võimalikud muudatused seoses paindlike töövormidega
 • Paindlike töötingimuste seosed subjektiivse heaolu ja sisemise motivatsiooniga
 • Tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele
 • Juhtimisstiilid ja meetodid, mis sobivad Z-Generatsiooni esindajatele

Ootame Teie ettevõtte esindajat konverentsil osalema
Turundustreff.ee arendustiim

Ettevõtted üle maailma, samuti Eestis seisavad silmitsi uute väljakutsetega noore töötajaskonna juhtimisel ja kaasamisel ning otsivad lahendusi muutustega toimetulekuks.

Uue põlvkonna, Z-Generatsiooni, ootused tööandjatele – isklik heaolu, individuaalsed tasusüsteemid, paindlikud töötegemise viisid, sotsiaalne vastutus – sunnivad organisatsioone pidevalt oma plaane korrigeerima ja ajaga kaasas käima.

Et anda infot ja ideid ning jagada saadud kogemusi, kuidas Z-Generatsiooni juhtida ja tööd uutmoodi korraldada, kutsume 08. mail konverentsile „Z-Generatsioon organisatsioonis“.

Konverentsi peateemad on:

 • Töötegemise trendid, väljakutsed ja muutused noore töötajaskonna juhtimisel, kaasamisel ning töö korraldamisel
 • Erinevate põlvkondade erinevused ja sarnasused töökeskkonnas, Z-Generatsiooni integreerimine organisatsiooni
 • Uutmoodi töökeskkond arvestades Z-Generatsiooni ootuseid ja väärtushinnanguid
 • Töölepingute võimalikud muudatused seoses paindlike töövormidega
 • Paindlike töötingimuste seosed subjektiivse heaolu ja sisemise motivatsiooniga
 • Tehnoloogia mõju noorte inimeste töökäitumisele
 • Juhtimisstiilid ja meetodid, mis sobivad Z-Generatsiooni esindajatele

Ootame Teie ettevõtte esindajat konverentsil osalema
Turundustreff.ee arendustiim

Soovin antud konverentsil osaleda

Registreeru